Juntes de govern

Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Tenen lloc de manera ordinària cada quinze dies o quan ho determini l'Alcaldia mitjançant Decret.

Darrera actualització: 05.02.2019 | 12:34
Darrera actualització: 05.02.2019 | 12:34